araşdırmaq

araşdırmaq
f. Axtarmaq, yoxlamaq. <Xəfiyyələr> küçədə gedən arvadların bağlamalarını belə açıb araşdırırlar. M. S. O.. Kərim bəy əlini cibinə salıb araşdırdı. M. C.. // Tədqiq etmək, təhlil etmək. <Qəhrəman> uşaqda olan bu aləmi öz fikrində araşdıra-araşdıra z. yuxuya getdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • araşdırma — 1. «Araşdırmaq»dan f. is. 2. is. Tədqiqat. Elmi araşdırmalar. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair son araşdırmalar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtarmaq — f. 1. Gizli, yaxud gizlədilmiş və ya itmiş bir şeyi tapmağa, üzə çıxarmağa çalışmaq, aramaq. Kitabı nə qədər axtardımsa, tapa bilmədim. Yerə düşmüş iynəni axtarmaq. – Axtaran tapar. (Ata. sözü). // Görməyə, tapmağa çalışmaq. Usta Ağabala qapını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxmaq — f. 1. Bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şeyə dikmək, nəzər yetirmək. Şəklə baxmaq. Pəncərədən baxmaq. Diqqətlə baxmaq. Ətrafına baxmaq. Güzgüyə baxmaq. Haraya baxırsan? – Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb, onun bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşmək — 1. f. 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s. ni). . . <Pələng də> məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı. A. Ş.. Səlim ilğım kolunun dibini balaca bel ilə eşməyə başladı. S. Rəhimov 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşələmək — f. 1. Torpaq, kül kimi toz halında olan şeyləri bir şeylə ehmallı qazımaq, qarışdırmaq. Kərim kişi . . tonqalın közünü eşələyərək sözə başladı. . M. İ.. Qazan xan tonqalın kənarında oturub gözünü bir nöqtəyə zilləmiş, əlindəki çubuqla külü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iyləmək — f. 1. Burunla nəfəs çəkərək, bir şeyin qoxusunu duymağa çalışmaq, qoxulamaq. Arxın suyun kəs, doldu; Bağda gülün dəst oldu; Yara bir gül göndərdim; İyləyincə məst oldu. (Bayatı). <Bəhram:> Mən qızdırmalı kimiyəm. Bu çiçəkləri iylə yim,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • künh — is. <ər.> klas. Bir şeyin əsli, mahiyyəti, əsası, məğzi. Adəmin künhünü anlardı, qılardı səcdə. S. Ə. Ş.. Çatdı ya ki, uşaqların; Künhünə elmü sənətin? Yaxşı ki, qorxub az yedin; Toxluq edər təbiətin. A. S.. Künhünə varmaq (çatmaq) – bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müşahidə — is. <ər.> 1. Diqqətlə baxma, nəzər yetirmə, seyr etmə. Müşahidə etmək (eləmək) – 1) diqqətlə baxmaq, göz qoymaq, seyr etmək. Səidə xanım otağının açıq pəncərəsindən bizi müşahidə eləyirmiş. M. Hüseyn; 2) görmək, hiss etmək. <Yaşlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öyrənmək — f. 1. Bilik əldə etmək, bir şeyi təcrübə ilə mənimsəmək. Tarda çalmağı öyrənmək. İngilis dili öyrənmək. İşin texnologiyasını öyrənmək. // Bir işlə (sənətlə, peşə ilə) məşğul olaraq ona sahiblənmək, yiyələnmək, bir sənət (peşə, ixtisas) əldə etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”